Procedure selectie ruiters

 

L.S.

 

Waarschijnlijk heeft U recent in de pers gelezen over het besluit om voor Utascha een andere ruiter te zoeken. In dit schrijven willen wij u als Certificaathouder graag een toelichting geven over de gevolgde procedure.

 

Met enige regelmaat bespreekt de directie van het SFN met de selecteurs de voortgang van de paarden en het stal- en wedstrijdmanagement. Ook wordt dan stilgestaan bij de voortgang en toekomst van de gevormde combinaties. Dat heeft in het verleden al eerder tot ruiterwisselingen geleid. Het is de doelstelling van het SFN om paarden beschikbaar te stellen aan die Nederlandse ruiters, die met onze paarden de beste combinatie vormen om op internationale kampioenschappen en belangrijke wedstrijden succesvol te zijn. Het streven is de belangen van de Nederlandse top springsport te dienen èn de waardeontwikkeling van onze paarden daarmee parallel te laten lopen.

 

Het unieke van ons Fonds is dat wij daarbij beschikken over een bijzondere groep experts. Ons zijn geen andere gremia in binnen- of buitenland bekend waar zoveel expertise en wedstrijdervaring bijeenkomen. De inhoudelijke besluitvorming over paarden en combinaties vindt dan ook in deze groep plaats. De directie neemt daarna de verantwoordelijkheid als bestuurder van het Fonds, dat de eigenaar van de paarden is.

 

Door een standaard overeenkomst zijn alle betrokken ruiters volledig bekend met de werkwijze en de besluitvormingsprocedure. Zij hebben zich hiermee akkoord verklaard.

 

Volgens de hiervoor geschetste procedure is ook de combinatie Utascha - Eric van der Vleuten gedurende de afgelopen jaren beoordeeld. Dankzij de zorgvuldige begeleiding van Eric van der Vleuten èn de betrokken selecteurs heeft Utascha zich ontwikkeld tot een paard van wereldklasse. Het SFN heeft zo in de afgelopen jaren reeds een prachtige bijdrage geleverd aan de Nederlandse Springsport door Utascha beschikbaar te stellen aan Eric van der Vleuten. Niet alleen voor diverse Nations Cup wedstrijden, maar ook het WK in Kentucky 2010 en het EK in september jl. in Madrid.

 

Vooruitkijkend was er echter gerede twijfel bij selecteurs of deze combinatie tot de voor Utascha optimale prestatie bij de Olympische Spelen van Londen 2012 zou kunnen komen. Na uitvoerig intern beraad is daarop het besluit genomen, om voor Utascha een andere ruiter te zoeken.

 

Prestaties in de topsport zijn alleen mogelijk als zonder emotie en op rationele gronden naar het beste wordt gestreefd. Een besluit zonder aanzien des persoons hoort daar ook bij, hoe hardvochtig dat ook kan lijken. Voor dit besluit, gebaseerd op het oordeel van de selecteurs en gesteund door de Raad van Commissarissen, is de directie van het SFN dan ook niet weggelopen.

 

Een ieder heeft zich daarbij zeer wel de gevolgen gerealiseerd voor Eric v.d. Vleuten, die door alle betrokkenen wordt beschouwd als groot vakman. Er is ook begrip voor zijn teleurstelling. Ook is het duidelijk dat de nieuwe combinatie, die gevormd zal worden met Jeroen Dubbeldam, zich nog zal moeten bewijzen. Toch zijn we overtuigd dat het SFN de meest verantwoorde beslissing heeft genomen.

 

Wij verzekeren u dat wij als Raad van Commissarissen blijven toezien dat met zorgvuldigheid en vakbekwaamheid wordt gewerkt aan de kansen voor de Nederlandse Topsport en de waarde van onze paarden. Aan de inzet van zeer velen, waaronder ook die van u als enthousiaste Certificaathouders, hoeft niemand te twijfelen. Dit buitengewone initiatief verder te laten slagen is ons aller doel.

 

Hoogachtend,

Namens de Raad van Commissarissen

 

handtekening rottinghuis

 

Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
Voorzitter

Nieuws

Jeroen Dubbeldam met Zenith SFN naar Jumping Amsterdam

In het weekeinde van 25 t/m 28 januari wordt in de RAI te Amsterdam het internationale indoor concours Jumping Amsterdam verreden en daarvoor heeft Jeroen Dubbeldam zich ingeschreven met Zenith SFN.

Wout-Jan van der Schans met Eloma's Blue SFN naar Drachten

Het komende weekeinde wordt in het Fries Congres Centrum te Drachten een internationaal indoor concours verreden en daarvoor heeft Wout-Jan ingeschreven met Eloma's Blue SFN.

Aankoop jonge paarden

Het afgelopen jaar werden we als Raad van Commissarissen en directie geconfronteerd met het feit dat de prijzen van getalenteerde springpaarden explosief zijn gestegen. Vooral zes- en zevenjarige paarden zijn qua prijs de hoogte ingeschoten. Daar ligt dan ook de reden dat we in 2017 geen enkel paard hebben kunnen kopen, hoewel we er wel een paar hebben getest.

Het SFN wenst u alle goeds voor 2018

Graag willen we deze eerste nieuwsbrief van het SFN II beginnen om u en allen die u dierbaar zijn alle voorspoed toe te wensen in 2018! We hopen er met zijn allen weer een prachtig jaar van te maken, met vele successen voor onze SFN paarden.

Het SFN wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018!

Graag willen wij u in deze, vermoedelijk laatste, nieuwsbrief van 2017 namens de Raad van Commissarissen en de Directie een hele fijne kerst en een in alle opzichten uiterst voorspoedig 2018 wensen.

Zenith SFN in actie in Genève

Geneve (9 dec. 2017) - Je mag het CHI van Genève om 2 redenen zonder meer één van de zwaarste indoor evenementen van het jaar noemen. In de eerste plaats maakt het deel uit van de Rolex Grand Slam, in de tweede plaats heeft het op zaterdag een wedstrijd open voor de tien beste ruiters van de wereld.

Zenith SFN blijft bij Jeroen Dubbeldam

Pesse (1 dec. 2017) - Het SFN II (Springpaarden Fonds Nederland) is verheugd u mee te kunnen delen dat zij in staat is gesteld om het paard Zenith SFN aan te kopen. Zenith SFN was tot nu toe eigendom van de voorganger van het SFN II, het SFN.

Zenith SFN en Eloma's Blue SFN op Indoor Maastricht

Zowel Jeroen Dubbeldam met Zenith SFN als Wout-Jan van der Schans met Eloma's Blue SFN gingen afgelopen weekeinde van start tijdens Jumping Indoor Maastricht. Dit evenement op CSI 3* niveau kende een sterk deelnemersveld.

Twee SFN paarden aan de start tijdens JIM

Maastricht (31 okt. 2017) - Het Jumping Indoor Maastricht (JIM) wordt dit jaar gehouden van 9 tot en met 12 november in het MECC.

Jeroen en Zenith SFN winnen wederom GP

Saint Lo (29 okt. 2017) - Tijdens de Grote Prijs van het CSI 3* in het Franse Saint Lo gingen 50 combinaties van start over de 1.50m. hoge hindernissen.